Bán thiết bị tưới Đà Nẵng.

Bán và thi công thiết bị tưới

Khách: Thanh ơi, tưới rau mệt quá Thanh ơi

Tui: Sao mệt? chưa ứng dụng công nghệ tưới tự động đúng không?

Khách: Tưới tự động là gì?

Tui: Trời ơi, họ làm rau cả ngàn mét vuông chỉ có 1 người, họ còn ăn sáng, cafe, chiều rảnh còn làm vài ly bia nữa. Nhờ công nghệ tưới tự động đó chàng ơi

Đọc tiếp